Přehlížíte městské noviny nebo firemní tiskoviny? My rozhodně ne!

 

Zaměřte se na vlastní obor vaší činnosti a práci s texty a publikacemi nechte na nás. Naše zkušenosti vám pomohou ke zviditelnění, vyššímu prodeji produktů a služeb, k údernému oslovení zákazníků a veřejnosti. Nezaujatým pohledem vyhmátneme to podstatné a přetavíme do podkladů, které zaujmou a osloví.

Proces

 

V oblasti publishingu se soustředíme na tři oblasti:

 

 • Vydávání periodik měst a obcí – kompletně zastřešíme přípravu periodika od grafického návrhu po distribuci.
 • Tvorbu firemních časopisů – stejně jako u městských periodik se postaráme o celý proces přípravy.
 • Tvorbu textů – sestavíme vám textové podklady vhodné pro vaši firemní prezentaci, letáky počínaje a webovými stránkami konče.

 

Městská periodika

Vydává již vaše město či obec své periodikum, ale potřebovalo by to změnu? Právě jste se rozhodli vydávat radniční listy, a nemáte s jejich tvorbou žádné zkušenosti? Chtěli byste zodpovědnost s přípravou vašeho zpravodaje delegovat na externího dodavatele? Velmi rádi vám pomůžeme.

 

Proč je periodikum města či obce důležité?
 
 • Je jedním ze stěžejních nástrojů komunikace.
 • Hrdě zastupuje město/obec, reprezentuje dovnitř i navenek.
 • Skýtá účinný prostor pro šíření informací o činnosti samosprávy a místním společenském životě.

 

V rámci přípravy městských periodik zajistíme:
 
 • Obsahový koncept, návrh grafické podoby a formátu.
 • Poradenství při jmenování redakční rady a sestavení redakce.
 • Koordinaci přípravy jednotlivých čísel.
 • Redakční práci, jazykovou úpravu.
 • Grafické zpracování, předtiskovou přípravu, tisk.
 • Inzerci a distribuci.

 

Firemní magazíny

Podniková periodika skýtají prostor podat informace osvěžující, zábavnou formou. Komplexně zajišťujeme vydávání firemních časopisů, ať už jsou určeny zaměstnancům firmy, jejím klientům nebo partnerům.

 

Proč jsou firemní periodika důležitá?
 
 • Posilujete kladné vnímání vaší značky u čtenářů = zákazníků, partnerů a dalších.
 • Efektivně informujete o produktech a službách.
 • Kromě firemních sdělení nabízíte přidanou hodnotu v podobě čtenářsky poutavého obsahu.
 • Periodikum vnáší do komunikace s cílovými skupinami důležitý prvek – kontinuitu.

 

V rámci tvorby firemních magazínů zajistíme:
 
 • Obsahový koncept, návrh grafické podoby a formátu.
 • Poradenství při jmenování redakční rady a sestavení redakce.
 • Koordinaci přípravy jednotlivých čísel.
 • Redakční práci, jazykovou úpravu.
 • Grafické zpracování, předtiskovou přípravu, tisk.
 • Inzerci a distribuci.

 

Tvorba textů (copywriting)

Najdeme za vás taková slovní vyjádření, která pomohou prodávat. Důkladně se seznámíme s vaší firmou či institucí, poznáme vaši práci a vaše zákazníky. Na tomto základě vám sestavíme textové podklady pro brožury i webové stránky. Sdělení smysluplná, funkční, s potenciálem oslovit vaše cílové skupiny.

 

Proč nechat psát texty třetí stranu?
 
 • Odstup a nezaujatý pohled zvenčí znamená nové nápady a inspiraci.
 • Vy se soustředíte na vlastní obor podnikání nebo jinou hlavní činnost, my vám je pomůžeme prodat.
 • Texty psané nezávislým odborníkem vám pomohou vydělávat, jsou velkým krokem k vašemu dalšímu úspěchu.

 

V rámci textové tvorby pro vás připravíme:
 
 • Reklamní texty, propagační publikace a další materiály.
 • Slogany a nadpisy.
 • Tiskové zprávy, PR články, výroční zprávy.
 • Webové stránky.

 

Čím více informací od vás na začátku dostaneme, tím výstižnější texty dodáme. Ale pracujeme i s vlastními rešeršemi a najdeme vám vhodný komunikační klíč k jednotlivým zakázkám.

 

 

Produktový list

Produktový list naší vydavatelské divize naleznete zde

 

Ceník

Orientační ceník našich služeb naleznete zde