Každý produkt, osoba či služba si zaslouží mediálně hýčkat. Víme, jak na to.

 

Definic popisujících public relations (PR) je celá řada, v současné době již několik set. Podstatu PR lze odvodit z volného překladu sousloví public relations, tedy vztahy s veřejností. Pomocí PR si firmy a instituce vytvářejí a upevňují vztahy se svým okolím. Na rozdíl od klasické reklamy přitom jde o obousměrnou komunikaci. Činnost PR je běh na dlouhou trať. Ale rozhodně se vyplatí.

Proces

 

Kvalitní „pí ár“ aneb Proč ho máte zapotřebí?

Především proto, že jakožto firma či instituce chcete, aby vás veřejnost, vaši zaměstnanci nebo určitá cílová skupina příznivě vnímali. Ale nejen to. Zde jsou ty hlavní důvody pro existenci PR:

 

 • Jde vám o vzájemné porozumění a důvěru mezi vámi a veřejností.
 • Budujete s okolím dlouhodobý, oboustranně výhodný vztah.
 • Potenciálním i stávajícím zákazníkům účinně předáváte pravdivé informace.
 • Od veřejnosti získáváte zpětnou vazbu a využíváte ji ke vzájemnému prospěchu.
 • Řízeným procesem posilujete reputaci a image.
 • Podporujete prodej, povzbuzujete k akci a doplňujete marketingové aktivity.
 • Máte v rukou vhodný nástroj pro vyvolání zájmu, přesvědčování a ovlivňování.
 • Negativní postoj veřejnosti měníte cíleným úsilím v postoj pozitivní.

 

Naše nabídka PR

Získat a udržet si v očích veřejnosti kladné povědomí vám dlouhodobě zajistí dobré PR. Ne každý subjekt má ale kapacitu na to, aby si zřídil vlastní PR oddělení. V takovém případě můžete zvolit naše PR služby. Jsou tu pro vás tyto nástroje:

 

 

Vytváření a řízení dobré pověsti (Corporate reputation management)

Říká se, že pověst má každý jenom jednu. I tu pošramocenou lze samozřejmě systematickým úsilím napravit. Mnohem účinnější je však zakládat si na dobré reputaci soustavně. Dlouhodobě si tím budujete silné jméno na trhu.

 

Proč nepodceňovat vytváření a řízení dobré pověsti?
 
 • Zvyšujete vaši hodnotu v očích veřejnosti.
 • Budíte důvěryhodnost u zákazníků, investorů, zaměstnanců a dalších cílových skupin.
 • Posilujete konkurenceschopnost.
 • Vaše jméno či značka jsou synonymem spolehlivosti, věrohodnosti a zodpovědnosti.

 

V rámci vytváření a řízení dobré pověsti nabízíme:
 
 • Analýzu stávajícího stavu – komunikační audit, rozbor aktuálního vnímání a vztahů s veřejností, hodnocení současného způsobu komunikace.
 • Návrh budoucího stavu – vypracování komunikační strategie, uspořádání procesů a volbu komunikačních aktivit.
 • Řízení změny – uskutečňování nové komunikační strategie s cílem posílit image.

 

Vztahy s médii (Media relations)

Vliv médií na veřejné mínění je nepřehlédnutelný. Umíte ale se zástupci sdělovacích prostředků náležitě komunikovat? Jeden chybný komunikační krok vám může způsobit mnoho škod. Ale pozor, správná komunikace s novináři není manipulace.

 

Proč nepodceňovat vztahy s médii?
 
 • Dobré vztahy s novináři si nezajistíte jedním telefonátem či tiskovou zprávou.
 • Dlouhodobě udržovaná komunikace s médii může přinést vhodnou veřejnou podporu.
 • Volbou účinných nástrojů oslovíte cílovou skupinu ve správný čas a na správném místě.
 • Seriózním dialogem se sdělovacími prostředky sklidíte mnohdy více než klasickou reklamou.

 

V rámci vztahů s médii nabízíme:
 
 • Návrh celkové mediální strategie.
 • Databázi relevantních periodik a novinářů.
 • Tvorbu a distribuci tiskových zpráv, informačních materiálů a podkladů pro novináře.
 • Přípravu a realizaci tiskových konferencí, neformálních setkání novinářské obce s vašimi zástupci, výjezdů a dalších akcí.
 • Zajištění publicity ve stěžejních médiích a péči o vztahy s klíčovými novináři.
 • Mediální trénink.
 • Monitoring a analýzu mediálních výstupů.

 

Pořádání událostí (Event management)

Důvodem pořádání událostí je vyvolat u účastníků nezapomenutelný zážitek. Příležitostí je mnoho: slavnostní bankety, oslavy výročí, vánoční večírky nebo třeba firemní party. Ať jste firma nebo instituce, máte v rukou velmi účinný nástroj komunikace s veřejností.

 

Proč nepodceňovat pořádání událostí?
 
 • Na společenské akci si se zákazníky, kolegy nebo částí veřejnosti pohovoříte lépe než kde jinde.
 • Osobním setkáním s cílovou skupinou máte šanci dobře zapůsobit a získat si sympatie.
 • Přímý kontakt spojený s prožitkem je efektivnější než časově méně náročná písemná forma.
 • Pozitivní emoce můžete využít ve váš prospěch – posílit dobré jméno.

 

V rámci pořádání událostí nabízíme:
 
 • Vytipování cílové skupiny včetně účelu a typu akce.
 • Přípravu programu a kompletní realizaci akce.
 • Rozeslání pozvánek a zajištění publicity.
 • Vyhodnocení akce, příp. analýzu mediálního dopadu.

 

Krizová komunikace

Nikdo si samozřejmě krizovou situaci nepřeje. Přihodit se ale může kdykoliv a komukoliv. Její vlastností je nepředvídatelnost. Pak je potřeba okamžitě jednat. V sázce je vaše pověst, ne-li přímo vaše další bytí či nebytí.

 

Proč nepodceňovat krizovou komunikaci?
 
 • Je dobré být předem připraven – zvyšujete tím akceschopnost při samotném řešení krizové události.
 • Vhodnou komunikací zmírníte nebo odstraníte škody a předejdete dalším ztrátám.
 • Rozvážnost a rychlost jsou hlavní předpoklady úspěšně zvládnuté krize. Tomu je ale nutné se naučit nebo vědět, na koho se obrátit.

 

V rámci krizové komunikace nabízíme:
 
 • Identifikaci možných krizových situací u vás a návrh jejich řešení.
 • Zpracování manuálu krizové komunikace.
 • Jmenování krizového týmu, nastavení procesů, pravidel, strategie krizové komunikace.
 • Krizový mediální trénink.
 • Zázemí a podporu při komunikaci v době krize včetně přímé komunikace s novináři.
 • Monitoring a analýzu mediálního dopadu krizové situace.

 

Politická komunikace

Neměla by se omezovat pouze na čas voleb. Úspěšně se uplatní i v mezidobí při naplňování politického programu. Vhodně zvolená komunikační strategie a cílené PR jsou dnes pro veřejné činitele nezbytností. Také v této oblasti vám poskytneme užitečné poradenství.

 

Proč nepodceňovat kvalitní politickou komunikaci?
 
 • V období voleb může zvýšit volební preference.
 • Je důležitá při každodenním politickém rozhodování – vede k účinnějšímu prosazování politické agendy.
 • Zásadně ovlivňuje celkovou image politika/organizace v očích veřejnosti.
 • Náležitým informováním, přesvědčováním a zpětnou vazbou si můžete zajistit větší veřejnou podporu pro to, kdo jste a co děláte.

V rámci politické komunikace nabízíme:
 
 • Návrh komunikační strategie a představení použitých nástrojů.
 • Návrh volební kampaně včetně jejích předností.
 • Krizovou komunikaci.
 • Přípravu politických programů.
 • Změnu a tvorbu image.

 

 

Produktový list

Produktový list zaměřený na přípravu a realizaci PR služeb naleznete zde

 

Ceník

Orientační ceník našich služeb naleznete zde